Foto: Jens Lindström/SMM

dalarövraket

Det här är ett av världens bäst bevarade vrak från 1600-talet. Vi vet inte vad skeppet hette, men vi kallar det för Dalarövraket efter fyndplatsen. Det ligger cirka 30 meter under vattenytan vid Edesön nära Dalarö. På och vid vraket ligger många föremål - krus av keramik, glasflaskor, verktyg, vapen, delar av riggen (de rep som användes för att hissa och hala seglen) samt korgar och lådor. Vad var det för ett slags fartyg och varifrån kom det?

Det är ett ganska litet fartyg, cirka 20 meter långt, med lastrum och sex kanonportar. Man har hittat två kanoner ombord. En står kvar i sin lavett (den vagn av trä kanonen vilar på) i aktern och en har rasat ner i förskeppet. Flera mindre vapen har hittats: två handtag till värjor, en musköt och två pistoler, den ena har flintlås och är troligen tillverkad i Holland på 1660-talet.


Dalarövraket hittades 2003. Fartyget sjönk omkring 1670
och är idag ett av världens bäst bevarade träskeppsvrak.
---------------------------------------------------------
English: The wrecked ship DALARÖ was found in 2003. The ship sank about 1670 and is to-day one of the best preserved wrecked wooden ships in the World.

Än så länge vet arkeologerna inte vilket slags fartyg det är som man har hittat. Trots att det finns kanoner och vapen ombord är det inte säkert att det har varit ett krigsfartyg. Det var vanligt att även handelsfartyg hade kanoner ombord (var bestyckade) på den tiden.

På havsbotten nedanför fören har arkeologerna hittat galjonsfiguren som föreställer ett lejon. Den har ursprungligen suttit längst fram på skeppet. Lejonet var under lång tid en symbol för makt, exklusivt använd av kungahus och adelsmän i de allra högsta samhällsskikten. Det var alltså inte vilka fartyg som helst som seglade omkring med ett lejon i stäven på 1600-talet. Kan det ha varit ett kungligt skepp?