Foto: Patrik Höglund/ Sjöhistoriska museet

jutholmsvraket

På 1970-talet gjorde Sjöhistoriska museet, tillsammans med sportdykare, en undersökning av ett vrak vid ön Jutholmen strax utanför Dalarö. Då bärgade man en stor mängd föremål och vrakdelar. Dessa förvaras på Sjöhistoriska museet. Genom fynden kunde man se att fartyget sjönk i slutet av 1600-talet. Man såg också att det var lastat med tjära och järn. Järn och trä var då, precis som nu, viktiga svenska exportvaror. Man antar därför att fartyget var på väg mot utländsk hamn.

Det fanns troligen några mer förnäma passagerare ombord. Det tror arkeologerna därför att de funnit guldringar, fina knappar av mässing, föremål dekorerade med bärnsten, och dyrbart porslin med kinesisk dekor. Besättningsmännen levde nog ett ganska enkelt liv och hade nog inte så fina saker med sig ombord till vardags.