Dalarö skärgårdssamhälle grundades 1636 mitt i brinnande krig under Sveriges stormaktstid och blev snabbt landets viktigaste marina centrum. Från 1800-talet och fram till våra dagar är Dalarö genom sin väl bevarade särart en attraktiv skärgårdsort, där historien och framtiden möts. Nya Tullhuset på Dalarö stod klart 1788 och är ett tydligt bevis för hur betydelsefullt Dalarö har varit för Stockholms handel och sjöfart.

Som en del av Tillväxtverkets satsning på skärgårdsutveckling 2012-2014, kunde Dalarö Dykpark och vrakutfärder för icke-dykare bli verklighet. I satsningen deltog förutom en rad skärgårdsföretagare, även Statens maritima museer, med bl a Vasamuseet och Sjöhistoriska museet och Haninge kommun. 

Efter många års samarbete mellan bl a Haninge kommun, Stockholms läns landsting och länsstyrelsen invigdes i maj 2014, världens första marina kulturreservat, Dalarö Dykpark. Kort därefter startade verksamhet med vrakutfärder från Dalarö och Utö.

Idag bedrivs utfärder i samarbete mellan Dalarö Sjötransporter, Dalarö Turistbyrå, Utö Värdshus, NUWI undervattensinspektion och med Dalarö- och Stockholmsguider.

Att dyka inom Dalarö Skeppsvraksområde regleras av Haninge kommun.