Foto: Jens Lindström/SMM

torrdyk på dalarövraket

Nyfiken på att se Dalarövraket? Eller kanske Ingrid Horn, som anses farligt att dyka på pga hennes position på havsbotten?

Nu har du möjligheten att tillsammans med en marinarkeolog och en certifierad ROVpilot utforska tre av de mest intressanta vraken utanför Dalarö. Det världsunika Dalarövraket är ett av de vrak som kommer att visas med ROV (Remotely Operated Underwater Vehicle) - en fjärrstyrd undervattensrobot.

ROVn som används är en Seabotix LBV 300-5, ett komplett Mini ROV system som används för inspektion och dokumentation av strukturer under vattnet ner till 300 meters djup. Systemet består av en ROV med högupplöst kamera och inbyggd belysning. ROVn är ansluten till en navigationspanel med inbyggd bildskärm via en kabel som levererar ström och kommunikation till styrning av ROVn.

Dessa specialturer arrangeras på förfrågan.
Pris beror på antal personer i gruppen.

förfrågan